banner cultuur evolutie

Verantwoording St. CIS Law

KVK 53980190
De Bongerd 2A, 9801 AS Zuidhorn.

De stichting Center for the Interdisciplinary Study of Law heeft ten doel interdisciplinair onderzoek en onderzoek en onderwijs op het gebied van recht en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.
Het bestuur bestaat uit drie personen:
 • Mr. Dr. H. Gommer, voorzitter
 • Mr. M.G.J. Gommer, Secretaris-penningmeester
 • E. Visser, lid
Beloningsbeleid
Indien de kaspositie het toelaat, kunnen bestuursleden vacatiegeld van maximaal 1500 euro/jaar ontvangen. Dit alleen in het geval bestuursleden buiten de vergaderingen om een substantiële bijdrage aan CIS Law hebben geleverd, bijv. in de vorm van het schrijven van een artikel, het schrijven van een boek, het geven van onderwijs of het doen van onderzoek.
Bestuursleden kunnen onkosten die zij maken voor vertalingen, drukken, fabriceren producenten, websites van de stichting declareren op basis van het overleggen van bonnen.

Meerjarig beleidsplan
De stichting probeert zoveel mogelijk het belang van de evolutionaire grondslagen van de ontwikkeling van regels en wetten te onderstrepen. Dit doet zij door middel van wetenschappelijke publicaties, boeken voor leken, het geven van lezingen, het ondersteunen van juridische procedures waar de kans bestaat dat erover gepubliceerd kan worden, etc.
Om dit te financieren worden o.a. interdisciplinaire second opinions uitgevoerd, subsidies aangevraagd en gerelateerde producten verkocht. Er wordt geen actief donatiebeleid gevoerd.
Het vermogen van de stichting wordt ondergebracht bij de Triodosbank en indien van toepassing belegd in duurzame beleggingsfondsen van de Triodosbank.
De Stichting is opgericht in november 2011 opgericht.

Verslag werkzaamheden

2016
Een nieuw onderzoek naar de evolutionaire achtergronden van megalieten in Europa is gestart. De hypothese is dat de grondslagen voor onze cultuur en maatschappelijke regels in die tijd zijn ontstaan. De eerste publicatie hierover wordt in 2017 verwacht.
Er worden diverse procedures aan de rechtbank ondersteund, waarover later zal worden bericht.

Publicaties
 • Gommer, H. (2016), Understanding Life: The biology of Religion and Law, CIS Law
 • Gommer, H. (2016), Flexwerk funest voor universitair onderwijs, Trouw 18 mei
Onkosten waren er voor internet, redactie nieuw te publiceren boek, juridische procedures, literatuur t.b.v. nieuw onderzoek. Inkomsten voornamelijk uit verkoop van venusbeeldjes.

2015
In dit jaar werd het populair boek ‘Vermenigvuldiging: De Biologie van Regels en Wetten’ op de markt gebracht. Daarbij passende promotieactivititeiten werden uitgevoerd en gefinancierd. In dit zeer interdisciplinair opgezette boek komen de doelstellingen van de stichting uitvoerig aan bod. Het boek werd ook vertaald in het Engels.
Daarnaast is in de tijd van CIS Law gewerkt aan een syllabi voor Science, Business en Policy waarvoor onze voorzitter o.a. enkele artikelen over interdisciplinaire aspecten van recht en ethiek schreef.  Helaas weigerde de universiteit uiteindelijk te betalen voor de geleverde arbeid. Gevolg was dat hierover diverse juridische procedures gevoerd moesten worden.
Er werd een onderzoeksaanvraag ingediend voor onderzoek naar de genetische achtergronden van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Helaas kreeg dit geen vervolg door vroegtijdig verbreken van de relatie met de universiteit Groningen.

Publicaties
 • Morele evaluaties en juridische normering van babydoding: een evolutionair perspectief - Ethiek en Maatschappij, april 2015 (pr) (met M.G.J. Gommer).
 • Vermenigvuldiging: De biologie van regels en wetten, Zuidhorn: CISLaw, feb. 2015 (populair wetenschappelijk boek)
 • Gommer, H. (2015), Integrating the Disciplines of Law and Biology: Dealing with Clashing Paradigms, Utrecht Law Review (June ).
 • Gommer, H. (2015), From genes to legal norms: Cooperation as a pivot point, Zeitschrift Rechtstheorie (April)
In dit jaar is er vacatiegeld uitgekeerd aan H. Gommer in verband met onkosten voor de publicaties in dit jaar. Verder zijn promotie- en drukkkosten van Vermenigvuldiging, internetkosten en vertalingen gefinancierd. Inkomsten waren er uit second opinions, de verkoop van boeken en venusbeeldjes.

2014
Dit jaar stond grotendeels in het teken van een zaak waarbij Bureau Jeugdzorg onderzoek deed bij gezinnen waar duidelijk niets aan de hand was. Zo werd een gezin achtervolgd door BJZ omdat hun dochter doktertje had gespeeld. Een ander gezin werd gedreigd met opname van een zoon omdat hij slecht presteerde op school. De zoon bleek hoogbegaafd en volgt nu met succes het middelbaar onderwijs. Een ander gezin werd door BJZ van de wal in sloot geholpen door ongewenste interventies. CIS Law voerde second opinions uit en wist in alle gevallen met succes te interveniëren. Hierover werd ook bericht in NRC en op Radio 2.
Ook werd een zaak ondersteund waarover vanwege privacyredenen niet gepubliceerd is. De zaak is wel geanonimiseerd besproken in het boek ‘Vermenigvuldiging’.
In dit jaar werd een nieuwe website gemaakt, waarbij meer de nadruk op verkoop van producten kwam te liggen. Via de website kunnen ook presentaties worden aangevraagd.
Er werd hard gewerkt aan de populair-wetenschappelijke publicatie ‘Vermenigvuldiging’.
Er werd een onderzoeksaanvraag bij het NWO voor onderzoek naar biologische grondslagen van de moraal achter het verbod op babydoding. Hoewel de aanvraag werd beoordeeld met een ‘goed’ kwam het net niet in aanmerking voor subsidie.

Publicaties
 • Gommer, H. (2014), Biological Foundations of Global Ethics and Law, ARSP, 100(2). Peer reviewed.
 • De rechtsgeschiedenis van babydoding in evolutionair perspectief - Strafblad, juli 2014 (met Erik-Jan Broers)
 • Jeugdzorg straft onterecht voor doktertje spelen, NRC, 22 april 2014
 
Presentaties
 • Invited lecture at Regional Medical Disciplinary Tribunal Amsterdam, March 2014
Er werden dit jaar giften van interdisciplinair onderzoek naar recht en Bureau Jeugdzorg en second opinions ontvangen. Dit onderzoek werd uitgevoerd en tevens werd de productie van venusbeeldjes opgevoerd. De kosten van de productie werden grotendeels terug verdiend uit de verkoopopbrengsten. Verder waren er vertaalkosten, kosten rechtzaak, promotiekosten boek, drukkosten boek en internetkosten die uit de lopende middelen konden werden betaald. Er werd vacatiegeld aan M.G.J. Gommer uitgekeerd vanwege onderzoek en publicatie artikel.

2013
Zaak tegen Open Universiteit gevoerd in verband met payrolling van universitair docenten. De zaak werd afgedaan met een gift voor CIS Law door de Open Universiteit. Hierover is gepubliceerd in o.a. het NRC, Trouw en De Volkskrant en de nieuwsbrief van de vakbond VAWO.
Gepubliceerd over fouten die sommige kantonrechters in kleine zaken maken. De publicatie in het Nederlands Juristenblad werd overgenomen in diverse dagbladen en er werden kamervragen gesteld. Helaas werden de resultaten door middel van een rookgordijn terzijde geschoven.
In dit jaar werd ook de verkoop van vruchtbaarheidsbeeldjes gestart.

Publicaties
 • Wetenschapper is geen wegwerpartikel – NRC, 13 juli 2013
 • Wat juristen van apen kunnen leren - Ars Aequi, dec. 2013.
 • Discussie of rookgordijn - NJB, maart 2013.
 • Dubieuze bewijsbeslissingen bij kantonrechters - NJB februari 2013 (pr)
 
In dit jaar hebben de bestuursleden allen onkosten van de stichting gedragen. De voorzitter heeft een gift van 150 euro gedaan om de bankkosten te compenseren. Er werd een gift ontvangen voor onderzoek naar BJZ.

2012

Website
Er werd een eerste website voor CIS Law gemaakt

De Particuliere Rechter
Initiatief Particuliere Rechter gestart, een online laagdrempelig bindend adviesbureau. Hiervoor werd een omvangrijke website opgetuigd. Hoewel het initiatief onvoldoende van de grond kwam – het bleek lastig om beide partijen op basis van vrijwilligheid bij elkaar te krijgen – werd een soortgelijk idee door de Universiteit van Tilburg uitgevoerd. Een jaar later is ook de rechtspraak gaan experimenteren met online rechtspraak. De Particuliere Rechter is begin 2013 beëindigd.
Er werd een onderzoeksaanvraag bij het NWO ingediend voor onderzoek naar de evolutionaire grondslagen van het recht.

Publicaties
 • Gommer, H. & G. Basser, (2012), Biological urges against the reduction greenhouse gasses, Journal for Sustainable Society, May. Peer reviewed
 • Gommer, H., (2012) The biological essence of law, Ratio Juris March. Peer reviewed
 • Gommer, H. & P. Swales, (2012). Global aspects of the Aboriginal law system. A biological perpective, Journal of Law and Politics march 2012, vol. 5, nr. 1.
 • Het publieke belang als biologisch principe in het openbaar bestuur - Openbaar Bestuur oktober 2012
 • De evolutionaire grondslagen van het zedendelict – Ethiek en maatschappij november 2012 (pr) (met Erik-Jan Broers)
Presentaties
 • Invited lecture at Conference on Neuroscience and Religion, Tilburg University, June 2012
 • Invited lecture at the Department of Philosophy of Law of Radboud University, Mai 2012.
 • Invited lecture at the Department of Constitutional Law of Trinity College Oxford, UK, in April 2012.
 • Keynote lecture to the Neuroscience and Society Conference in Barcelona, Spain, on 23 February 2012, to be hosted by the Federation of European Neuroscience Societies (FENS).
 • Invited lecture at the Faculty of Liberal Arts of Tilburg University, Februari 2012.
 
In dit oprichtingsjaar hebben de bestuursleden alle onkosten gedragen.
 

 

Betaalmogelijkheden: