banner cultuur evolutie

Organisatie

CIS Law wordt opgeheven. Verkoopactiviteiten worden overgenomen door Mythical Stones.

Biologische grondslagen van cultuur, recht en moraal

Deze website is een initiatief van de stichting CIS Law (Centrum voor de Interdisciplinaire Studie van het Recht).
In Nederland wordt veel onderzoek gedaan naar wetgeving en interpretatie van het wetten.
Voor onafhankelijk onderzoek naar psychologische en biologische grondslagen van het recht is relatief weinig ruimte.
CIS Law probeert die leemte te vullen.
Het hoofddoel van CIS Law is onderzoek doen naar biologische grondslagen van cultuur, recht en moraal.
Het uitgangspunt is dat er geen principiële barrière bestaat tussen descriptieve wetenschap en normatieve wetenschap.

Door te zoeken naar psychologische en biologische fundamenten van het recht kunnen universele aspecten van het recht ontdekt worden. Tegelijkertijd kan aansluiting gevonden worden bij recente natuurwetenschappelijke inzichten. Het doel is het juridisch denken uit zijn autonome systeem te trekken. Recht is niet een geïsoleerd systeem dat los van andere disciplines bestudeerd kan worden, maar hoort direct aansluiting te vinden bij andere menswetenschappen.

Dankzij dit onderzoek kunnen basisprincipes van het recht gevonden worden die steeds concreter kunnen worden ingevuld aan de hand van wetenschappelijke feiten. Deze basisprincipes kunnen vervolgens helpen om eerlijke en rechtvaardige afwegingen te maken in alledaagse situaties.

Om het onderzoek te stimuleren en te financieren, is deze website gestart. Presentaties helpen nieuwe inzichten te verspreiden, maar leveren vaak ook feedback voor verbetering van inzichten op.

CIS Law is door de belastingdienst als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) beoordeeld. Giften zijn dus fiscaal aftrekbaar. Donateurs krijgen gratis onderzoekspublicaties toegezonden. Maar ook door lezingen of voorwerpen uit de webshop te bestellen, steunt u onze stichting. Omdat de opbrengst gebruikt wordt om verder onderzoek mogelijk te maken, zijn alle aanbiedingen vooralsnog vrijgesteld van BTW. De verantwoording en het meerjarig beleidsplan vindt u hier.

Betaalmogelijkheden: