banner cultuur evolutie

Vermenigvuldiging

De diepste biologische drijfveer van de mens, zo niet van al het leven, is vermenigvuldiging.
Dit bepaalt ons gedrag, onze cultuur, onze kunst, onze religie, onze moraal en ons recht.


Op deze website zijn allerlei artikelen te bestellen die met evolutionaire grondslagen van onze cultuur te maken hebben.

  • De ontdekkingsreisgids Mythische Stenen, waarin talloze foto's en beschrijvingen zijn opgenomen van hunebedden en andere megalieten in Europa. De megalitische monumenten dienden ervoor om het contacten met de doden te bewaren in de hoop op meer voorspoed.
  • Het boek Vermenigvuldiging waarin biologische achtergronden van godsdiensten, wetten en culturen worden geschetst. Hier valt alles op zijn plaats.
  • Mocht je meer willen horen, dan zijn er presentaties over alle onderwerpen die je op deze website vindt.
This website is in Dutch. However, we deliver all over the world.
If you like you can use Google Translate to read the text in your own language.
However, if you want to order you have to be back on the original site.

Betaalmogelijkheden: